השבוע יצא מכתב רשמי מטעם קיבוץ קלי"ה לחברה הכלכלית של המועצה, שבו אנחנו מודיעים באופן רשמי על סיום השיווק של שורת המגרשים הדרומית בהרחבה, ועל התקדמות מהירה של השיווק  בשורה שממול. ביקשנו מהחברה הכלכלית להתכונן לשתי פעולות שתחת אחריותם:הבנייה תחל בקרוב ותוך כשנה וחצי הם צפויים לבצע את המדרכות והפיתוח של השורה הדרומית.
הם מתבקשים לקדם מהר ככל האפשר את הקמת קירות התמך לשורה הצפונית, כדי שגם שם ניתן יהיה לבנות בקרוב.

מכאן ניתן להבין, שהדברים מתקדמים יפה, אבל מצוקת דיור הביניים מונעת מעוד ועוד משפחות להגיע לקיבוץ. כרגע, ידוע לנו על לפחות 5 משפחות המעוניינות להגיע ועוד כמה ששוקלות בנייה מרחוק, והפניות רק זורמות וזורמות.

לגבי המשפחות שרוצות לגור קודם בקלי"ה, הפיתרון אינו פשוט. גם אנחנו מעוניינים בעיקרון לראות את המשפחות משתלבות דרך שכירות מוקדמת, אבל כרגע המצב לא קל, ואנחנו מעריכים שלא ניתן יהיה למצוא פתרונות לכולם.

חלק מהמשפחות המעוניינות ייאלצו להחליט:

להמתין כשנה עד לסיום הבנייה של הבתים החדשים בהרחבה (שבנייתן טרם החלה, אבל היא כנראה קרובה מאוד). במועד זה יעברו המשפחות הבונות לבתיהם החדשים ויפונו הדירות המשמשות אותן כדיור ביניים.

לבנות מרחוק,

לחפש דיור ביניים באיזור (לא סביר שיימצא)

לוותר לצער כולנו ולחפש אלטרנטיבה במקום אחר.

אלה אולי צרות טובות, אבל גם הן יוצרות כאב ראש לא קטן

:)

 


Comments
Leave a Reply