קלי"ה. קיבוץ בצמיחה. על תהליך הקבלה להרחבה הקהילתית

? למה עוברים תהליך קבלה

   תהליך הקבלה אמור להגן על כולנו, על כל תושבי הקיבוץ בכלל וההרחבה בפרט. אף אחד מאיתנו לא מעוניין למשל, שיגיעו להרחבה אנשים מפוקפקים, בעלי נטיות קרימינליות, או אלימים. אנחנו מנסים להימנע גם מאנשים שהם "עושי צרות" למיניהם. אם מישהו מזוהה כאדם שמחפש עימותים, שמופעל ע"י רצון להתנצח, נעדיף לא לראות אותו בינינו.

לפעמים אנחנו חוששים שחוסר ההתאמה של אדם עלול להיות גדול מדי. למשל, ליישוב שלנו יש אופי חילוני. יש אצלנו אנשים שמנהלים אורח חיים דתי ומסורתי, ויש ניסיון רב להתחשב בהם, אבל על כולם מקובל כיום, שאופי היישוב הוא חילוני, כלומר, שאדם לא יכול לדרוש משכניו שלא ידליקו מנגל בשבת, או שלא יסעו בכבישי הקיבוץ בשבת. אדם שאורח חיים חילוני כזה יפריע לו, יתקשה להשתלב בקיבוץ, ייצור מתחים ואי נעימויות, ואנחנו מעדיפים שיתגורר במקום אחר, אפילו אם הוא
ברגע זה, על פי שיפוטו, רוצה לגור לקלי"ה.

אנחנו לא מחפשים הומוגניות בקהילה, אבל היינו רוצים לראות פה אנשים אכפתיים, שמעוניינים להיות מעורבים, שמגיעים מהסיבות הנכונות, ושיש להם גישה חיובית.


?האם כולם עוברים תהליך קבלה דומה

בהחלט. כל אחד ואחד המתקבל להרחבה עובר תהליך דומה. למען האחידות, גם משפחות מוכרות לנו, למשל, תושבים שחיים בשכירות בקיבוץ, חברי קיבוץ שמחליטים לבנות בהרחבה, או ילדים של חברי קיבוץ, שמגיעים עם משפחותיהם ורוצים להצטרף להרחבה, כולם מחוייבים לעבור אותו תהליך, הכולל ועדה מראיינת בקלי"ה, מבדקים במכון בדיקה חיצוני, וועדת קבלה איזורית.

ההיכרות המוקדמת הופכת להיות כלי נוסף במערך קבלת ההחלטות. מובן שככל שאנחנו מכירים משפחה טוב יותר, ככל שההכרות עם מישהו היא עמוקה יותר, הידע שלנו על התאמתה / או אי התאמתה הופך להיות מרכיב משמעותי יותר בקבלת ההחלטות
.

שמעתי שאנשים שלא מתקבלים ליישובים שונים לא יודעים מה הסיבה לכך

האמת היא שבמקרים רבים זה נכון. חוסר השקיפות בעניין זה היא באמת אחת הבעיות הגדולות ביותר בנושא. נכון להיום, מכוני הבדיקה מחתימים אותנו על הסכם סודיות, ודורשים מאיתנו לא לחשוף סיבות.

הדרישה שלהם נובעת כנראה מבעיות שהתגלו בעבר - תגובות אגרסיביות ואפילו אלימות של משפחות שנדחו, תגובות שהופנו כלפי מכוני הבדיקה.
לפיכך, גם אנחנו לצערנו מנועים פעמים רבות מלציין הנמקות.

יחד עם זאת, בניגוד ליישובים רבים, שבהם הגישה הכללית היא: אם יש ספק קל שבקלים - לא לקחת סיכון ולא לקבל, בקלי"ה הגישה היא שונה. אנחנו לא מקבלים משפחה רק במקרים שבהם יש לנו ביטחון מספיק שהם לא מתאימים. במקרים אחרים אנחנו מעדיפים לקבל לתקופת היכרות וניסיון, כדי להיות בטוחים בהחלטותינו.

סודיות התוצאות נשמרת. בקלי"ה, תוצאות המבדקים נקראות ע"י שני קוראים, שמתמקצעים בקריאת תוצאות, ולקראת וועדת הקבלה האיזורית, מועברות תוצאות אלה לאדם נוסף מהחטיבה להתיישבות. יתר חברי הוועדה נחשפים רק למסקנות.

בכל מקרה, התוצאות מושמדות עם השלמת תהליך הקבלה.

?האם כמשתכן בהרחבה קהילתית אני הופך חבר קיבוץ

יש בקיבוץ הפרדה בין הצד העסקי והצד הקהילתי.

חבר קיבוץ הוא כל אדם ששותף גם לצד העסקי וגם לצד הקהילתי. כמשתכן בהרחבה אתה הופך באופן אוטומטי לחבר בקהילה, אך לא לחבר בצד העסקי.

יש לכל תושב חדש יכולת השפעה על מרכיבי חברה וקהילה כגון הפעילות התרבותית, הערכים החינוכיים, וכדומה, אך אין לו חלק בקבלת ההחלטות על השקעות עסקיות, אין הוא שותף ברווחים, בהפסדים או בחובות של הקיבוץ.

כדי להפוך להיות חבר מלא בקיבוץ, התושב צריך לא רק להקים את ביתו במקום, אלא להפוך לבעל "מניות" בעסק